wwWebshop.hu

Home            ÁSZF

Kapcsolat:
A Boltok Boltja Kft.
1126 Bartha u. 7.
info@mediaguide.hu


A C-Panellal együtt járó szolgáltatások szerződési feltételei

A szerverszolgáltató feltételei

 
A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: 
 
 
  • Megbízható, folyamatos szolgáltatás nyújtása minden ügyfelünk számára.
  • Mind a saját, mind a mások rendszere és hálózata biztonságának biztosítása. (2006 augusztusától ezért teljesen új rendszert készítettünk)
  • Megfelelés a hatályos törvényi rendelkezéseknek, jogszabályoknak.
  • Az Internet erőforrásainak védelme, azok felelős használatának serkentése.
  • Az egyéni felhasználókhoz kapcsolódó információk és tevékenységek bizalmasságának és biztonságának megőrzése.
    (részletesen: ÁSZF 3. pont)

Nem figyeljük meg rendszeresen a felhasználók tevékenységét, kivéve a rendszer és a vonalak kihasználtságát felmérő méréseket . Mindemellett erőfeszítéseinkkel az Internet közösség jó állampolgárait támogatjuk és megfelelő válaszlépést teszünk, ha tudomásunkra jut szolgáltatásunk nem megfelelő használata.  (pl. szerződi jogok védelme, vagy spam)

Amennyiben egy felhasználó tevékenysége megsérti a Tárhely.Eu Kft.. szolgáltatási irányelveit, fenntartjuk magunknak a jogot a szolgáltatás azonnali, előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Mi előnyben részesítjük a nem helyénvaló viselkedéssel kapcsolatban is az előfizetők tájékoztatását, figyelmeztetését és a felhívást a tevékenységen való változtatás szükségességére, azonban a Szolgáltatási irányelvek égbekiáltó vagy botrányos megsértésének a szolgáltatás azonnali félbeszakítása és megszüntetése lehet az eredménye. 

Bármilyen okból is nem megfelelő vagy esetleg késlekedő a fellépésünk, hogy érvényre juttassuk elvárásainkat és ezeket az irányelveket, ez soha nem tekinthető jogfeladásnak a részünkről. 

Ezáltal szeretnénk biztosítani a szervereinken "társbérlőként" működő Kedves Ügyfeleink nyugalmát, a folyamatos működést és a valóban világszínvonalú szolgáltatást.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfieztő részére e-mailben elküldi.

A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma
1.1 A Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u 4., ,Adószám: 14571332-2-42 ,Cégjegyzékszám: 01-09-909968 továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben ) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges 3. fél által biztosított szolgáltatások.
2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez,kivéve harmadik fél oldali rendszerhez.
2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése(SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;
2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
2.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
2.8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.
2.9 A szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
3.4.1 Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés , a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.
3.4.2 Irányadó maximális használat naponta: Processzor használat: 0.5, Mysql használat: 2.0 Értelmezés: 3.8.1 es pont. A weboldalon feltüntetett csomagok -amennyiben nincs egyéb pontosítás- maximálisan havi egyszáz gigabájt forgalmat biztosítanak.
3.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
3.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
3.8 Az Előfizető elfogadja, hogy
3.8.1. Nem használhatja a rendszer forrásainak több, mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartotznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.
3.8.2 Nem futtathat bármi féle interaktív real-time chat alkalmazást amelyek szerveroldali erőforrásokat hazsnálnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
3.8.3 Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat.
3.8.4 Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.
3.8.5 Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
3.8.6 Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
3.8.7 Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
- Videómegosztó ("youtube-féle") weboldalt.
- Ingyenes játékmegosztó oldalakat
- Topsites
- IRC Szkriptek/Bots
- Proxy SSzkriptek/Anonymizers
- Kalóz Szoftverek/Warezok
- Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
- AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
- IP Scanners
- Bruteforce Programok/Szkriptek/ALkalmazások
- Spam szkriptek, mail bombers
- Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
- File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
- Kereskedelmi jellegű audio streaming
- Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
- High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
- Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
- Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
- Prime Banks Programok
- Lottó oldalak
- MUDs/RPGs/PPBGs
- Gyülöletkeltő/Rasszista tartalmak
- Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
- Közelkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalakat
- Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
- Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
- Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow-fraud.com)
- Mailer Pro 3.8.8 Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)
3.8.9 Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
3.8.10 PHP include -okra csak így hivatozhat: "include.php" és nem "http://domainnev.hu/include.php")
3.8.11. Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.
3.9 Nem Viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

4. Rendelkezésre állás garancia érvényesítése
Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több, mint 0,1 % -nál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat. 3. fél által használt monitor program riportjai az érvényesítéshez nem használható a szerverek ilyen programokkal való külső kompatibitása miatt. A rendelkezésre-állás garancia érvényesítéséhez a szolgáltató honlapon megadott e-mail címére kell írni 15 napon belül egy kérést, melyet elbírálva a szolgáltató a biztosított 1 hónapot jóváíhatja.

5. Viszonteladók
5.1 A Viszonteladók Teljes felelősséget vállalnak ügyfeleikért. A Szolgáltató a Viszonteladó ügyfeleinek nem biztosít ügyfélszolgálatot. Amennyiben a Viszonteladó ügyfele a Szolgáltatóval kapcsolatba lép, a Szolgáltató fenntartja a jogot az Előfizető saját magához áthelyezésére vagy zárolására, amíg a helyzet nem tisztázódik. Minden kérésnek a Viszonteladón keresztül kell beérkeznie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladó hozzáférésének felfüggesztésére, amennyiben a Viszonteladó ügyfelei az ÁSZF vagy törvénybe ütköző tevékenységet folytat. A Viszonteladó felel az általa kezelt információk felhasználásából eredő esetleges anyagi és nem anyagi károkért.
5.2 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató számára a Viszonteladó által (faxon, emailben vagy postai úton megrendelt - minden szükséges melléklettel ellátott, szabályzat(ok)ba nem ütköző - tárhely szolgáltatásokat biztosítja. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket legkésőbb 2 munkanapon belül elfogadja vagy elutasítja.
5.3 Szolgáltató jogosult a Viszonteladón keresztül beadott kérelmezőit -nem nyilvánosan és nem a kérelmező tudtával- referenciaként feltüntetni.
5.4 .Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Viszonteladó által közvetített tárhely delegálások kapcsán a Viszontealadó ügyfeleit nem keresi meg sem írásos, sem egyéb formában. Kivételt képez az eset, amennyiben a Viszonteladó a számlába állított összeget nem fizeti meg a Szolgáltató számára illetve az ÁSZF ide vonatkozó pontjainak megszegése eseténi.
5.5 Viszonteladó köteles a tárhely delegálással kapcsolatos szerződést illetve igénylőlapokat a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizni, annak biztonságos tárolásáról gondoskodni.

6. A Szerződés Időtartama, Árváltozás
6.1 A szolgáltatás a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újboli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.
6.2 A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban erről köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett a díja nem módosítható.

7. ÁSZF változásai
A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.

8. A szerződés hatálya
8.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
8.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
8.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
8.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
8.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
8.6 A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybevett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén) A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.

9. Domain Regisztráció.
9.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)
9.2 Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
9.3.1 .Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a .hu regisztráláshoz nem biztosít aláírt, hiteles dokumentumot aSzolgáltató részére megbízást ad a domain a Szolgáltató nevére történő bejegyzésére a gyorsabb beregisztrálás érdekébe, DE ezzel együtt természetesen a Szolgáltató kötelezi magát az Előfizető jelzése alapján a domain névről történő lemondó nyilatkozatot megtenni és azt elküldeni az Előfizető részére. Amennyiben az előzetes várakozás időtartama alatt az Elfőizető hivatalos domain igénylőlapot nyújt be (pl a Szolgáltató oldaláról letöltve) a Szolgáltató a domain bejegyzését leállítja és azt az Igénylő nevére újraindítja.
A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre.Ezért amennyiben az Előfizető regisztrációs dokumentumokat nem bizosít, jelezheti, hogy enélkül indítsák a domainját.
9.3.2 Elfőizetó felszólíthatja a Szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési és dokumentum beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.
9.4 A Szolgáltató felé az Előfizető kötelező jelezni, ha a domain regisztrációs papírokat a Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.
9.5 A Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.

10. Egyebek
10.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
10.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

11. VIS MAJOR
11.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
11.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
11.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

12. Akciós kiegészítés
12.1 A megrendelt tárely szolgáltatásra a Szolgáltató a megrendeléstől számított 15. napig a megrendelt szolgáltatásért kifizetett összeget teljes mértékben visszatéríti, kizárólag olyan bizonyított esetekben, melyekben a Szolgáltató a honlapon megadott e-mail elérhetőségeken 24 órán belül a jogos kérésekre nem tesz érdemleges lépést és ezzel a Szolgáltatást folyamatos teljesítést hátráltatja, vagy a vis major a szerződésben foglaltak szerinti időtartamnál több ideig áll fenn (6. pot). Minden olyan esetben, amikor az esetleges visszatérítés oka a szerződésben foglaltak szerint nem a Szolgáltató hibájára vezethető vissza, illetve a megrendelést számított 15. napon túl ezen kérésekkel szemben a Szolgáltató minden felelősséget elhárít és a követelést nem teljesíti.
12.2 A Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles jóváírni azt a különbözetet, amely a Szolgáltató aktuális csomagárai és a csomagoknak megfelelő tulajdonságokkal rendelkező másik Szolgáltató ajánlata közötti különbséget, amennyiben a másik szolgáltató árai alacsonyabbak. Ehhez a másik szolgáltatónak az alábbi feltételeknek kell rendelkeznie a www.interneteurope.eu/tarhely.php oldalon feltüntetteken kívül: Minimum fél éve bejegyzett működő cég, tárhely szolgáltatása is fél éve üzemel, működő postacímmel és vezetékes telefonszámmal és minimum 1 db személyes ügyintézési ponttal kell rendelkeznie Budapesten.
12.3.A Szolgáltató lehetőséget biztosít szolgáltatása tesztelésére a honlapon feltüntetett feltételek mellett.
12.4 Akciós szolgáltatások összevonása, együttes igénybevétele nem lehetséges!

13. SABLONOK
13.1 A Sablonok a Szolgáltató tulajdonát képező adatbázis, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvényt módosító 2001. évi LXXVII törvény védelme alá tartozó gyűjteményes mű.
13.2. A Szolgáltató JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
13.2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott a Sablonok biztosítására a fizetéstől számított 48 órán belül.
13.2.3 Az Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az felhasználó felé kiszámlázni. A számlázás a megrendelés utáni 8 napon belül történik.
13.2.4 Az Szolgáltató a sablonok felhasználásáért felelősséget nem vállal. A harmadik féltől beszerzett Sablonokért kizárólag a harmadik felet lehet felelősségre vonni.
13.3 A Felhasználó JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
13.3.1 A Felhasználó jogosult az általa megrendelt sablonok szerkesztésére, használatára.
13.3.2 A Felhasználó jogosult a Sablonokat kötöttség nélkül felhasználni és azt az ide vonatkozó jogszabályok (VI. pont) és 3.5 pont szerint továbbértékesíteni.
13.3.3 A Felhasználó köteles a Sablonok igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
13.3.4 A Felhasználó a Sablonokat kizárólag saját felelősségére használhatja.
13.3.5. A Felhasználó a sablonokat kizárólag egyenként, illetve maximum 500db -os kiszerelésben értékesítheti tovább. Több 500db -os kiszerelés továbbértékesítésére ugyanazon 3. félnek nem jogosult. Amennyiben ezen feltételt a Felhasználó megszegi, úgy az Szolgáltató jogosult kártérítési igény bejelentésére és hivatalos eljárás kezdeményezésére.
13.4. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
13.4.1. A szerződés a megrendeléssel automatikusan életbe lép és határozatlan időre szól. A szerződés megszűnés csak a szerződés nem betartása miatt jöhet létre.
13.5. ADATVÉDELEM
13.5.1 felhasználó köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy az felhasználó adatai nyilvános adatnak minősülnek.
13.5.2 A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
  az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
. az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
  az "Online Privacy Alliance" ajánlásait
13.6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
13.6.1 Szolgáltató és felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.
13.6.2. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.
13.6.3. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Budapesti Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
13.6.4.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

 

 

Budapest, 2009. (Módosítás: 2010.01.)


   

Ezeket a link gyűjteményeket mi szerkesztjük:
Kiegészítők a látványos weblapmegjelenéshez: